Recent

Er is er een harig

Een weinig bekend feit over het menselijke lichaam is dat het meest harige plekje zich niet rond het geslacht bevind, maar meestal in de holte van de linker grote teen. Vlak na de geboorte wordt de baby bezocht door een wezen van de Symen-familie. Al verschillen ze in kleur en overheersende stemming, allen zien eruit als een bol haar met klauwtjes. Deze klauwen dienen voor het openrijten van de grote teen. Ze zijn zo scherp dat het maken van een gat in de teen vrijwel pijnloos gebeurd. Het enige resultaat is dat de baby flink begint te janken en zijn luier volschijt, maar aangezien de ouders zich op dergelijke taferelen negen maanden hebben voorbereid besteden ze er nauwelijks aandacht aan. Het blijft beperkt tot uitroepen over hoe schattig het wel is dat de verse pamper nu vol dampende bruine derrie ligt, er vindt geen nader onderzoek aan de tenen plaats.
Tijdens de groei van het kroost, groeit de Symen even snel met hem of haar mee. De eerste maanden zijn het zwaarst, omdat er nog geen door lopen of kruipen afvallige huidschilfers beschikbaar zijn, de primaire voedselbron van Symae. Meer dan eens gebeurt het dat een Symen tijdens deze barre tijden het loodje legt. In plaats van dat de opmerkzame ouders vraagtekens zetten bij de op een haarbal van een kat lijkende dot fluf in het bed van de baby, knijpen ze het kreng in zijn of haar wangetjes en pakken een kruimeldief om het ledikantje op te schonen. Direct nadat de voorganger de spreekwoordelijke madeliefjes van onder aan het bekijken is, treedt een nieuwe Symen de teen van de baby in. Zelden gebeurt het dat er geen nieuwe Symen aanwezig is, aangezien de populatie mensen tegenover de populatie Symae zich verhoudt volgens een ratio één staat tot een punt zevenhondervijfenveertigduizendachthonderdtwintig en alle Symae smachtend wachten op een plekje in de grote teen van de baby.

Ambitieuzere Symae houden zich vooral op in huizen van rijke mensen, in de hoop dat ze later in de teen van een president of een directeur mogen resideren. Zulke plekken kennen veel concurrentie. Vaak wordt er bij geboorte ook heftig gestreden om wie het recht krijgt de teen te betreden. De sterkste Symen wordt doorgaans gekenmerkt door net iets scherpere klauwen dan anderen en een sterk ontwikkeld vermogen de omgeving in zijn voordeel te gebruiken. Als de moeder van het kind haar man de huid volscheldt omdat hij haar mooie vaas heeft gebroken, is de overtuiging van de man in zijn onschuld oprecht. Vaak heeft een krachtige Symen zo’n vaas laten omdonderen, om daarmee zijn soorgenootjes te verpletteren. Het blijkt dat deze wezentjes een voorkeur hebben aan het omgooien van oude, Chinese vazen, aangezien de Symae het zwakst zijn voor het element Ping-wan, wat sterk in dit soort vazen aanwezig is.
Het hoogste zelfmoordpercentage onder de Symae is dan ook in het oosten. Wanhopig vanwege de slechte smaak van hun gastheer of -vrouw besluiten de harige wezentjes dan het tijdelijke voor het eeuwige te verruilen, en sturen de lichtgele man of vrouw aan om met hun teen in een flink scherp stuk glas of in een spijker te gaan staan. Dit gaat zo snel dat ze nauwelijks pijn voelen, de Symae althans. Hun hospes of hospita schreeuwt het meestal uit van schrik en is het komende kwartier kwijt aan het pulken aan pleistertjes en het schelden op de fabrikanten ervan, omdat die het zo verdomde ingewikkeld hebben gemaakt de plakzijdes weer van de hand te verwijderen.

De voortplanting van een Symen is meestal meer toeval dan geluk. Elk menselijk koppel maakt zich schandalig veel schuldig aan voetjevrijen, in de kerk, tijdens het dineer en in de les, onder de tafels. Gedwongen tot meer intimiteit dan soms wenselijk is, verstrikken de haren van de twee bij de vrijpartij betrokken Symae zich. Aangezien een Symen ongeslachtelijk is, produceren beide partijen evenveel nieuwe Symae. Na een draagtijd van vijf seconden dumpen ze de hele bups nieuwe bolletjes stof op de vloer. De educatie van jonge Symae bestaat uit niet veel meer dan het advies vooral te rennen voor de stofzuiger. Daarna zijn de vrijende voeten meestal alweer van de ander weggetrokken. Niet veel later komt de eigenaar van de teen erachter dat er een opvallend gat in zijn of haar sok zit.

Na de eerste zware periode in het leven van een Symen vindt de naamgeving plaats. In tegenstelling tot wat de enkele Symen-deskundige op de aarde denkt, vindt er voor de naamgeving geen intellectueel proces plaats. De Symen pakt als voornaam gewoon het eerste woord dat met de letter ‘s’ begint dat hij ziet of hoort. Vele wezentjes dragen hierom lusiterrijke namen als ‘Shit Symen’, ‘Schijt Symen’ en natuurlijk ook ‘Speen Symen’. Bij Symae met meer geluk, meestal met een rijkere eigenaar van de teen, komen namen als ‘Super Symen’ en ‘Spontaan Symen’ vaker voor. Bij deze Symae zijn stinkvoeten ook veel minder vaak een probleem, alhoewel door afgesleten teenslippers piepende zandkorrels van de Costa del Sol vaak voor veel haarirritatie bij het wezen zorgen.

De Symen sterft niet tegelijk met zijn dame of heer, maar een jaar en dertien dagen ervoor. Mocht hij of zij zich bewust willen zijn van zijn of haar naderende dood, dan dient hij of zij haar of zijn teen nauwkeurig in de gaten te houden. Valt daar plots een stofje uit, dan kan hij of zij daaruit opmaken dat er nog maar driehonderdachtenzeventig in dit leven voor hem of haar zijn weggelegd.

Comments are Disabled