Recent

maandelijks archief: april 2013

Moeder en kind

in een orderlijk motief
liggen scherven vensterglas
   wijd verspreid
 de bezem in de hoek
 onberoerd gelaten

het kleine kind
 loopt een uitgekiende route
 een afgemeten dans
 langs de brokken,
   naast het gruis

een zware vrachtauto passeert
de luide brom dreunt
 door
schichtig kijkt het
 meisje achterom

en ontspant
vanuit het kookeiland
lacht haar moeder haar toe

 pas na achten laat
 ook zij de schouders hangen
 en wenst ze,
  in een hoek van de
  veel te grote bank
  geschoven
 een nieuw glas wijn

Torenkamer

haar visie is groot
achter de dichtgedraaide
  lamellen
ze staart weemoedig
  naar buiten
waar rijp koren
  goudgele zee voorbij drijft
zij is altijd in beweging

van waar haar hand reikt
laat ze landen vallen
haar lokroep trekt
  de duiven aan
diep van binnen
bindt ze aan
  een onbekende angst

de met zand bestoven
  dakpannen
de instabiele ondergrond
het afdwalen als ze
  tracht te luisteren
tot slot

Met klem

koukleum?
wel nee
zo selectief
ben ik helemaal niet

kaakklem?
ach ja
na verloop
van tijd vanzelf