Recent

maandelijks archief: november 2013

Strafbaar

een klopjacht laat weinig te wensen over
op de knieƫn in de modder, stof verbijten
gortdroog en zonder aarzelen
      aan eigen perceptie vasthouden

de band ketst op de stenen af
grond spat uiteen, een spoor
      bomen ontwortelt
      wegen gescheurd
van vernieling, naam en toenaam
initialen om mee te beginnen, vluchtig in het stadhuis besloten
   bijeenkomst zonder genodigden, gegadigden
achternaam het hof gemaakt
kunstmatig, toch separaat gehouden
goed voorbereid — hoog ingeschoten

zie, rijen na rijen
huizen met thee
gehorig, in het gunstigste geval
   tezamen vuilnis bijeen schrapen
en goed en kwaad scheiden

In het alles

losjes
het volgende dient losjes voorgedragen te worden

   de kapitein tuurt door gebroken glas
      werk nam hem op sleeptouw
      brug onbemand gedurende de vlucht, slechts de eenling
      met in zijn rechterhand zijn drinkhoorn
   nooit permissie voor uitvaren gevraagd na afwijzing

   gewetenswroeging, eenmaal
   in bed
   de boot woelt onrustig

               verbinden (legato)

      van hogerop komt bevel na bevel
      met goede bedoeling, let wel
      maar de schipper kent alleen zijn eigen sloep
      is slechts kort met de vracht in contact
         het doemt op
         mist als schakel
         een blik van verlangen
         de notie van belang
         en vaart aan alles voorbij

Laatst

bij het haardvuur staan je afgetrapte schoenen
in de gang een doorweekte legerjas
de deur naar de slaapkamer halfopen
twee warme lijven op het matras

je bent het meest in tact op vrijdagavond
nadat je de leegte de rug toekeert
en het onopgemerkt, onontkoombaar falen
je gemoedsrust onmogelijk deert

laat haar je helpen je naam te vergeten
in haar tere armen keer je veilig terug
te midden van de maalstroom van verkeer
die zwijgend aan jouw huis voorbij vlucht

Dienstbaarheid

zacht servies
   dienstbaar
in onze huisraad
   vesting
perfectie benaderd als veelhoek
afgestompt om niet scherp
 maar gedoogd
 wars te delen

ronkende motoren
     in extase
     in statische extractie
     in attractie
   in een baan een leven lang gevat, soms wel
met als bijgevolg
   een bijgeloof
   dat wat vervliegt nooit tot ons kwam

de veelpleger
   in het beruchte vlak
   blijven wij als zwerm naderen

in vervoering
nat van tranen
tot wanhoop gedreven
op het wegdek verstoten

Publiek gemaakt

een verwaarloosde man maakt zijn uitvinding bekend
zijn leegte en rust, als een kind lang gekoesterd
na zijn publicatie blijft hij daas dralen
zijn dankwoorden aan wijlen echtgenote gepreveld
en nu van zijn tanden ontdaan zonder doel

hij heeft nog ingestemd met het etentje
dat de gastvrouwe om zijn succes op touw heeft gezet
maar beseft zich terdege dat hij in de slibstroom ijlt
van zijn na hard werken behaalde faam
dat nu aan het tij overgeleverd is

in de laatste weken leefde de drang op
om zijn resultaten destructief te ondermijnen
zodat hij aan zijn houten bureau doorleven kan
en niet door zijn verveling naar de kantine
of de muziekruimte van het huis verbannen worden zou

in het restaurant breekt hij kaarslicht met wijn
en hoort meewarig het geanimeerde gesprek aan
laat zijn ogen door de warme ruimte dwalen
af en toe met een glimlach naar zijn tafelgenoten
op zoek naar de begripvolle ogen van zijn vrouw