Recent

maandelijks archief: december 2013

Warm

al
ik
 d
go
rd
ij
ne
ru
is
en
sl
ui
na
da
de
 z
on
 i
on
de
rg
eg
aa
n
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
rz
re
kt
 d
ka
zi
ch
 o
de
 v
er
wa
rm
in
lu
ui
t
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
mr
ke
er
er
 e
en
 r
us
te
ru
in
 h
et
 f
la
tj
tw
ee
ho
og
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
he
wa
rm
li
ch
va
de
 g
as
ka
ch
el
 m
aa
kt
 d
ka
me
kl
ei
ne
r
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
w
ik
 h
ul
 m
ij
 i
de
 p
as
 g
ew
as
se
wa
rm
av
on
dk
le
di
ng
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
bl
ad
er
 d
oo
ee
fo
to
bo
ek
 m
et
 p
la
at
je
va
ja
re
te
ru
g
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
wa
ar
in
 i
al
kl
ei
ne
 j
on
ge
do
lg
el
uk
ki
in
 b
ad
 s
pe
el
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
sj
p

Brak

zo breekbaar
                  brood
waar nodig ver{kap}t
iel, dun
         etsjes
         blauw aangelopen
         druk van buiten
                  naar binnen

voor de volledigheid teken ik aan
   het pakje, Pax Romana,
   het kostuum, het gebruik
      ’s voorwerpsels doel
         lozen, links laten liggen
            (zo klinkt het devies)
         gerichter, rechterschouder als ondersteuning
            (zo beveelt hij
             zo is hij weg)

op het scherm- en schiettoernooi
de hersenactiviteit toonbaar gemaakt
                           gangbaar plots
                           tastbaar
ter discussie geboden, een veiling
   de meester zijn potentie (le kracht
                                    termen in het Frans
                                    en een bril op sterkte ermee)

(week)blaadjes over het seizoen,
grafen en baronnen, meters hooggeplaatste planken, horken
aan wijs^begeerte geen tekort
         [stok]
         tik tik (bom
                  vol overgave
                  hoge verwachtingen
                  wegen het zwaarts)
en liters uitleg – puzzelen over het gevoel (onbenoemd (op)gelaten
                  – wee je gebeente als je het aanraakt)
maar de brekingsindex (glas, lood) blijft

         toe:
            smeekbedes m/v

Beloofde land

het meisje wuift haar gezelschap na
van achter
het beslagen vensterglas
wrijft zij over haar dijen

uit de ladekast pakt zij nieuw kant
in verwachting
van een onuitgesproken wens
 

aan tafel heersen strikte regels
voor de dames van stand
maar de meiden van de keuken
die ze na de maaltijd spreekt
praten honderduit met haar

over de beloofde sprookjeshuizen
over goud en platina
en wat zij weet van morgen

Samenkomst

het dek schrobben
is het liefste wat de kap’tein doet
als hij dood is in zijn slaap

met gesteven boord bast hij naar de kombuis
waar zijn stemming vederlicht echoot
“het optimum van thuis vinden
     in de hangmat”
     bidden dat de slaap hem overvalt
     en dat het geen kapers zijn,
           deze keer
de man in pak is veel te groot voor hem alleen

als zijn adem stokt
    de opmaat van een luide zucht
meent hij de vissen te horen zingen
  in de zee vermengd en
        om zijn lot gevouwen
over hoe alles samenhangt in ijle koorden
wat dat dan ook moge zijn