Recent

Coalitie, delegatie

een monster en een spook wonen de vergadering bij – als gasten, een delegatie eigenlijk
ze spreken een taal, een dialect, verstaan elkaar zelfs nauwelijks, zijn merkbaar nerveus voor wat hen boven ’t hoofd hangt
 één keer sterven is erg genoeg
 dat hele verwerkingsproces en zo
 bah
sprak het spook
een doodse stilte viel – HA!

een geestelijke sprak hem tegen, vol vuur, vervuld van overtuiging
 dit betekent vierendelen
 voor griezels zoals jullie
 geen uitzondering
positie verloren, geen populaire mening, een verworpen motie eigenlijk van ’t begin af aan

maar de troef, de joker, hij komt te laat met doorslaggevend gebrul
hij kent de ratio niet, kent alleen verwarring, zaait alleen verwarring
en noemt het dan politiek, langetermijnsdenken, hij kent heel veel woorden

als het debat ten einde komt, blijkt eenvoudigweg, de voorzitter
 de hele garde kijkt uit naar de borrel
 en besluitvorming komt morgen wel
 net als vierendelen

Comments are Disabled