Recent

maandelijks archief: juli 2016

Dromen

ik draai mijn hand om en zie!
een hele nieuwe wereld
bezaaid met oude dromen

ik wilde machinist worden
wilde dat mijn knuffels leefden
wilde een ijsje

en kijk mijn ogen uit
naar wat hiervan is overgebleven

slechts een meter negentig
een baan en een pak

en een stil verlangen
om in het midden van de nacht
van huis weg te lopen

Elektrisch

In de strijd tussen Edison en graaf Volta
zag er maar één het licht
maar één, een klein meisje
nog niet eens verwekt
ze stond in de startblokken
meer dan honderd jaar

Nu mag ze! Ze popelt
om haar gelijk te bewijzen,
haar wetten, haar recht, haar grondrecht
recht en rede

De spanning stijgt
de toehoorders luisteren met open mond, met stomheid geslagen
als zij haar plannen uit de doeken doet
haar stellingen op tafel legt
zwart op wet, klaarhelder
onbeschrijfelijk rustig zegt ze hoe het zit

Dan valt ze stil
en kijkt beduusd rond
alsof ze nu pas de implicaties van
haar wezen onderschrijven kan

Ze schittert daar, stil, op het podium,
zij is de ster
zij brengt de waarheid
zij lacht, ontspannen nu – ja!
zij is elektrisch