Recent

Elektrisch

In de strijd tussen Edison en graaf Volta
zag er maar één het licht
maar één, een klein meisje
nog niet eens verwekt
ze stond in de startblokken
meer dan honderd jaar

Nu mag ze! Ze popelt
om haar gelijk te bewijzen,
haar wetten, haar recht, haar grondrecht
recht en rede

De spanning stijgt
de toehoorders luisteren met open mond, met stomheid geslagen
als zij haar plannen uit de doeken doet
haar stellingen op tafel legt
zwart op wet, klaarhelder
onbeschrijfelijk rustig zegt ze hoe het zit

Dan valt ze stil
en kijkt beduusd rond
alsof ze nu pas de implicaties van
haar wezen onderschrijven kan

Ze schittert daar, stil, op het podium,
zij is de ster
zij brengt de waarheid
zij lacht, ontspannen nu – ja!
zij is elektrisch

Comments are Disabled