Recent

berichten met de tag 'absurd'

Geesten en toiletten

Het liefst maken geesten gebruik van dixi’s of het sanitair op benzinestations. Dit moet ik terugnemen aangezien geesten het liefst geheel geen gebruik van toiletten maken. Als de nood hoog is, echter, heerst er een unanieme voorkeur voor sociaalgeografisch afgelegen gelegenheden.
Ze willen niet te veel aandacht op zichzelf vestigen. Stuk voor stuk komen ze naar verloop van tijd erachter. Mijn buurman, onlangs nog, begon met het gemak gebruiken in zijn eigen huis, zoals vrijwel allen. Toen eerst zijn eigen vrouw zich letterlijk doodschrok en hij daarna de nieuwe bewoners de stuipen op het lijf gejaagd had herzag ook hij zijn gewoontes.
Het is niet gemakkelijk te verwerken om klapperende wc-deuren gepaard te zien gaan met een grijzige waas. Voor mij is het normaal, ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader was immers begrafenisondernemer en als zodanig voerde hij de rite uit om de doden hun geestelijk voortbestaan aan te bieden en te realiseren. Hij had graag gezien dat ik in zijn voetsporen treden zou, in dit leven en het hiernamaals als accountmanager van overleden zaken. Het mocht niet zo zijn, mijn hart lag bij de muziek en vooral bij klassiek.

Er is er een harig

Een weinig bekend feit over het menselijke lichaam is dat het meest harige plekje zich niet rond het geslacht bevind, maar meestal in de holte van de linker grote teen. Vlak na de geboorte wordt de baby bezocht door een wezen van de Symen-familie. Al verschillen ze in kleur en overheersende stemming, allen zien eruit als een bol haar met klauwtjes. Deze klauwen dienen voor het openrijten van de grote teen. Ze zijn zo scherp dat het maken van een gat in de teen vrijwel pijnloos gebeurd. Het enige resultaat is dat de baby flink begint te janken en zijn luier volschijt, maar aangezien de ouders zich op dergelijke taferelen negen maanden hebben voorbereid besteden ze er nauwelijks aandacht aan. Het blijft beperkt tot uitroepen over hoe schattig het wel is dat de verse pamper nu vol dampende bruine derrie ligt, er vindt geen nader onderzoek aan de tenen plaats.

Kerstmus

Van begin oktober tot eind december is het de meest gehoorde zang in het vogelrijk: de vreugdekreet van de gewone kerstmus. Voor afgestudeerde biologen en andere intelligente mensen: passer christimus. De melodieën die zij uitten zijn in door mensenhand door de eeuwen heen van verschillende teksten voorzien, waarvan in ons land de bekendste zijn “Oh dennenboom” en “Er is een kindeke”. Een foutieve aanname is die die stelt dat “Stille nacht” ook op kerstmussengezang is geschreven. Het was een eenzame volkszanger die daar de melodie voor samenstelde, om vervolgens zich van een dak te werpen.